บริษัท ไทย ทีเอเอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในรูปแบบของอาหารเพื่อสุขภาพและ เป็นอาหารที่มีคุณภาพและ ถูกหลักอนามัยตามมาตราฐานสากล โดยการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อผลักดันให้สินค้าอาหารกระป๋องเพื่อสุขภาพให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก
 
ก่อตั้งโดยความร่วมมือ ของ น.ส.อารยา เอ ฮาร์เก็ต และนายอภิชา นิธิอนันตภร ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง หลานชายผู้ผลิตและจำหน่ายเต้าหู้แบรนด์นางพยาบาล

ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและมีประสบการณ์จากการทำธุรกิจเต้าหู้ตรานางพยาบาลกว่า 40 ปี จึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ไทย ทีเอเอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด พัฒนาและวิจัยเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่พร้อมทาน Daughter Brand เพื่อตอบโจทย์ของความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และสะดวกตามคอนเซปต์แบรนด์ คือ "เพื่อสุขภาพที่ดี ทุกที่ทุกเวลา" (Healthy Anywhere….Anytime) โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและคุณภาพที่ดี ถูกหลักอนามัยตามมาตรฐานสากล เพื่อการจำหน่ายในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
 
 
บริษัทมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตนเองโดยการร่วมรณรงค์ให้ละเว้นเนื้อสัตว์ และหันมารับประทานการพืชผักให้มากขึ้น และยังพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและผลิตภันฑ์ที่หลากหลายในอนาคตต่อไปเพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ไทย ทีเอเอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด @ 2012